Wie zijn wij

Over ons

We zijn een warme gemeente met veel betrokkenheid op elkaar in het woongebied van Beverwijk en Heemskerk. Ook uit omliggende gemeenten zijn mensen betrokken bij onze gemeente. Met circa 50 leden en 20 vrienden zijn we een actieve gemeente waar jong en oud een veilige plaats vindt.

Onze gemeente heet ‘Het Anker’. Een anker is het symbool van stevigheid, veiligheid en hoop. Jezus zelf is óns anker. Hij is onze hoop en zekerheid. Bij Hem zijn we veilig! Onze gemeente wil ook graag zo’n veilige plek bieden aan mensen in onze omgeving. Een plek waar je veilig bent, tot rust mag komen en Jezus zelf steeds beter mag leren kennen.

Onze gemeente heeft 4 kernwaarden. Zij geven aan wie en hoe we als gemeente (willen) zijn en wat wij belangrijk vinden.

Waarvoor staan we?

Jezus staat centraal
We geloven in Jezus die voor ons gestorven en opgestaan is. We hebben een levende Heer die Zijn hand naar ons uitstrekt en een relatie met ons wil aangaan. Door Jezus mogen wij leven in verbondenheid met God de Vader, onze Schepper.

We hebben aandacht voor elkaar
Onze gemeenschap wordt gekenmerkt door onderlinge betrokkenheid en door een informele en gastvrije sfeer.

We bieden maatwerk
We bieden een (geestelijk) thuis aan mensen van diverse achtergronden. We zijn er voor mensen die God zoeken en die met Hem op weg zijn of opnieuw met Hem op weg willen gaan. We zijn er sterk in om aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben om zich te ontwikkelen in het geloof.

We delen van wat God ons geeft
We bieden praktische hulp aan mensen dichtbij en ver weg. 

Onze gemeente is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

“Ik ben blij dat ik in deze kerk gekomen ben. En dat ik hier het proces dat God met mij is begonnen, kan voortzetten, samen met mijn kinderen.”