Groei Groepen

We verlangen er naar om te leren wat de Bijbel voor ons betekent in ons dagelijks leven. Elke 14 dagen komen er twee groepen op maandag- en woensdagavond in huiselijke kring bij elkaar. 

We gebruiken een boekje met gespreksstof over een bijbelgedeelte dat we met elkaar lezen en bespreken. De nadruk ligt niet op bijbelstudie maar op het geloofsgesprek. De vragen kunnen daarbij helpen.

De groepen kenmerken zich door open te zijn naar de ander en te leren van elkaar. Door van hart tot hart te spreken groeit de onderlinge verbondenheid als gelovigen.

We delen persoonlijke verhalen uit ons leven in een veilige kring waarin we elkaar vertrouwen. Door samen de bijbel te lezen en het gesprek hoor je hoe Gods Woord uitwerkt in het leven van een ander. Hierdoor worden we bemoedigd en groeien we in ons geloof. We sluiten af met dankgebed en bidden voor elkaar.

‘Wat is het toch bijzonder om een plek te hebben om elkaar
en God te ontmoeten’